Titlul integral este: Mass-media. O istorie socială. De la Gutenberg la internet de Asa Briggs şi Peter Burke, Editura Polirom, Bucureşti, 2005.
            Mass-media este un termen care ascunde multe sub aceeaşi pălărie: cărţile, ziarele, radioul, tv-ul, internetul şi formele sale (chiar deunăzi scriam despre influenţa fiecărui mediu în parte şi cât de utilizate vor fi cărţile pe viitor).
           Autorii spun despre obiectivul cărţii:
" ... cartea de faţă se va concentra asupra schimbărilor din media. În prezentarea acestor schimbări, vom încerca să evităm două pericole: acela de a afirma că toate lucrurile s-au înrăutăţit sau, dimpotrivă, de a presupune că există o îmbunătăţire continuă", p. 15.
          Se cunoaşte că tiparul a fost inventat de Gutenberg în secolul al XV-lea. Cuvântul tipărit a putut să circule şi redactarea unui volum a fost mult mai ieftină şi la îndemână. Prima carte ce a cunoscut slova tiparului a fost Biblia în 48 de rânduri. Ţările Române în secolul al XVI-lea prin diaconul Coresi au avut parte de binefacerile acestei invenţii.
           Veţi citi o prezentare amplă, în 341 de pagini, a principalelor mijloace de comunicare. În doar 600 de ani lumea s-a schimbat într-un mod de neconceput. Cărţile au permis formarea unei educaţii la nivel global. Darul de a citi şi scrie a devenit din apanajul a puţine persoane, un lucru comun. Interntul deschide noi căi de comunicare şi influenţă. Cine le anticipează nu are decât de câştigat - exemple sunt Google, Facebook, Twitter (sper să nu găsiţi această alăturare banală dar pot explica).
Curpins:


                                                     Click pe imagini pentru a le mări

top